Bank Spółdzielczy Pawłowice:
Konto: 32 8447 0005 0010 8937 2000 0001

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna i edukacyjna w zakresie odkrywania i wspierania talentu,promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci ,młodzieży oraz osób dorosłych uzdolnionych w zakresie:muzyki,tańca,aktorstwa,sztuki cyrkowej,plastyki,literatury,fotografii,architektury,produkcji audiowizualnej,reżyserii,kostiumografii,scenografii,nauk humanistycznych i ścisłych,a także wspieranie rozwoju intelektualnego i umiejętności pozwalających na samorealizację w wybranym przez siebie obszarze zainteresowań i kwalifikacji zawodowych.